سفری با باقلوا لوزسنتی از قزوین تا کانادا

سفری با باقلوا لوزسنتی از قزوین تا کانادا

سال‌هاست که در کانادا زندگی می‌کنم، اما باقلوای لوز سنتی از قزوین، یک لحظه خاص از اتصال به سرزمین مادری را به من یادآوری کرد. این لحظه هدیه‌ای بی‌قیاس از دوستم بود که من را به عطر و طعم ایرانِ دور از من، نزدیک کرد.

سفری با باقلوا لوزسنتی از قزوین تا کانادا ادامه مطلب