چرا زعفران اینقدر گران است؟

چرا زعفران اینقدر گران است؟

بازدهی کم در کنار مقدار زیاد کار دستی که برای برداشت زعفران انجام میشود، مبنای اولیه‌ی ارزش زعفران است. همچنین، تولید این ادویه به دلیل تغییرات آب و هوایی که به شدت بر عملکرد سالانه محصول در سراسر جهان تأثیر گذاشته است

چرا زعفران اینقدر گران است؟ ادامه مطلب