کره یا مارگارین؟کدام را انتخاب کنیم؟

کره بهتر است یا مارگارین؟

هر دو اساساً کالری یکسانی دارند، بنابراین برای سلامتی شما تفاوتی بین یکی و دیگری وجود ندارد، مهم این است که آنها را در حد اعتدال مصرف کنید.

کره بهتر است یا مارگارین؟ ادامه مطلب