فواید تاهینی یا ارده

فواید تاهینی یا ارده چیست؟

تاهینی، به فارسی “ارده” و به عربی”طحینه”،خوراکی است که از دانه‌های کنجد تفت داده شده و کوبیده شده، بدست می‌آید

فواید تاهینی یا ارده چیست؟ ادامه مطلب