نخودچی انگشتدانه ای

 

مواد اولیه نخودچی انگشتدانه ای سفارشی :


(روغن حیوانی، کره، پودر شکر، آرد نخود، هل، پسته)

 

وزن بسته بندی طلق کوچک: 50±650 گرم