نان برنجی

مواد اولیه نان برنجی سفید :

 

(روغن، پودر شکر- تخم مرغ، گلاب، آرد برنج، هل)

 

 

مواد اولیه نان برنجی زعفرانی :

 

(روغن- پودر شکر- تخم مرغ، گلاب- آرد برنج، هل، زعفران)

 

 

وزن بسته بندی طلق بزرگ: 50±1200 گرم

وزن بسته بندی طلق کوچک: 50±650 گرم