بـاقلـوا پـرچمـی

مواد اولیه باقلـوا پرچمـی :

 

(بادام، پسته، زعفران، هل، گلاب، پودر شکر)

 

 

وزن بسته بندی طلق بزرگ: 50±1200 گرم

وزن بسته بندی طلق کوچک: 50±650 گرم